X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيدنامهای قدیمی بلوچی ( زنانه و مردانه )
درباره وبلاگ

موضوعات
انتخابات
بحث های انتخاباتی(3)
عکس کاندیدها(3)
مصاحبه انتخاباتی(1)
معرفی شهرهاوروستاها
شهرستان زاهدان(8)
شهر فنوچ(4)
شهر قصرقند(5)
شهر راسک(6)
شهر محمدی(سراوان)(3)
شهر پلان(چابهار)(4)
شهر پیشن(4)
شهر ناهوک(4)
روستای کوران(3)
شهرستان سراوان(28)
بخش اشار(3)
بخش بزمان(3)
بخش چاهوک(زابلی)(2)
روستای کنت(2)
شهر نوک آّباد(1)
شهر بنت(4)
شهر اسپکه(4)
شهرستان خاش(12)
شهرستان ایرانشهر(15)
شهرستان چابهار(11)
شهرستان نیکشهر(10)
شهرستان سرباز(10)
شهرستان کنارک(6)
شهرستان مهرستان«زابلی»(15)
شهرستان سیب سوران(7)
شهرستان دلگان(5)
شهر گشت(4)
شهر هیدوچ(4)
شهر سیرکان(4)
شهر میرجاوه(4)
شهرنصرت اباد(4)
روستای گنک(1)
معرفی طوایف بلوچ
درازهی(0)
ملکزاده(1)
دهواری(1)
نصرتی نصرتزهی(1)
رئیسی(1)
سپاهی(1)
پیام(1)
ریگی(2)
میر(1)
سردارزهی(1)
جدگال(1)
عیسی زهی(1)
قنبر زهی(1)
دامنی(1)
ودکار(1)
نهتانی(1)
جمالزهی(1)
بزرگزاده(1)
سید زاده(2)
شکل زهی(1)
نوشیروانی(1)
نتوزهی تنگوزهی(1)
نعمت اللهی(1)
ایرندگانی(1)
محمود زهی(1)
بامری(2)
کرد(2)
بارانی(2)
یار محمدزهی(2)
میرمرادزهی(5)
بلوچزهی(2)
حسین بر(3)
بارکزهی(4)
اربابی(2)
امراء(2)
شه بخش(2)
براهویی(3)
مرادزهی(1)
اسماعیل زهی(1)
عمرزهی(1)
بهرامی(1)
بارانزهی(1)
هاشمزهی(1)
جمشیدزهی(1)
گرگیچ(1)
نارویی(2)
شهنوازی(1)
ارباب(2)
بيجارزهي(0)
بخش طنزبلوچی
تصاویر وفیلم ها(2)
اخبار(1)
داستان ها ومطالب(3)
بخش ورزش بلوچستان
معرفی رشته های ورزشی(1)
تصاویر(1)
اخبار ورزشی(1)
بخش عاشقان بلوچی
تصاویر عاشقانه(1)
داستان های عاشقانه(2)
زندگی نامه مردان بلوچ
حکام بلوچ(1)
علما واندیشمندان(1)
دانشمندان ومخترعین(1)
تحصیل کردگان(1)
افراد مشهور(3)
دانشجویان برتر(1)
شاعران وهنر مندان(12)
جوانان موفق(1)
سایر افراد(2)
صنایع دستی
سوزن دوزی(13)
سفالگری(5)
تاریخ بلوچستان
.تاریخ بلوچستان(33)
بخش فرهنگ وهنر
شعرهای بلوچی(20)
خط بلوچی(1)
داستان های بلوچی(3)
زبان بلوچی(2)
فرهنگ مردم بلوچ(39)
هنر مردم بلوچ(34)
ضرب المثل بلوچی(1)
بازی های محلی(3)
گالری تصاویر
تصاویر شخصی(2)
تصاویری از شهر ها و روستاها(9)
تصاویر شاعران وخوانندگان بلوچ(8)
تصاویر شخصیت های مهم بلوچستان(2)
دانلود کده بلوچی
موسیقی بلوچی(15)
فیلم بلوچی(1)
تصاویر بلوچی(6)
سایر دانلود ها(1)
بخش منابع طبيعي
جنگل ها(5)
حيوانات وپرندگان(6)
رودخانه ها(4)
درختان وپوشش گياهي(9)
آب وهوا(5)
جغرافياي بلوچستان(21)
بخش مقالات
مقالات بلوچستان(27)

آرشيو مطالب
وبلاگ دوستان
 
Visit : 3120
کپوت – گل پری – مه پری – گنجی – گل بانو- گل دِرّ – دولُک – زیرّگ – پورچینک – پترونک – ازگند – گُوَهری – ازبوتک – گهنیچ – زرملک – گران ملک – سنجران ملک – هیران – ایران ملک – آهوگ – تاجکی – ماهَل – مگیر – لالین – توتری – سداپ – توتان – شاری – لالی – سلطان ملک – مدو – هانی – گُلی – گَلی - غمناز – سنّاز – گراناز – ملک ناز – درناز – زرناز – گونجت – کلمپُر – شاه خاتون – کاتل – پَوران – مَوری – دادی – چژّیگ – کلپورک – دِرنه – گیشو – آشو – پَتِرک – گرامُزگ – ماهان – ماهو – زرّی – سدو – بیگم – مَلّی – سنگین – روزان – روزَل – خداخیر – شرَپ ناز – شهری – نوری – روزی – ماهی – ...

روزان ملک – ماه ملک – شِمشُک - صدگنج – مه گنج – شه بی بی – مهر بی بی – روز بی بی – ریحان - مه بی بی - پاتُک – دورین – درچکی – شینِزگ – هرگوشک – مِهلَب – سَمّی – ملوک – لکّی – تُرکی – گوهرناز – شَلو – هوری – دُرّس – زرو – حوران – پنیر – گوهر – گیشتر – سنجی – ماهکان – مهتاپ – سازین – دلوناز – هیری – گنجان – شهرو – دوری – گُل بدن – بانی – جانی – ماهی ملک – گل بانو – مه ملوک – هزاری – گل هزار – جوری و ... .

قسمت دوم ( مردانه ):

دل وش – وش دل – کهور – هنگور – اعید – بالاچ – میرو – صیدو – دوستین – آدو – آدینگ – دُرهان -  دریهان – گمین – کیها – جییند – کریچ – شاهو – مسکین – شینزگ – تکو – رودین – دُرگوش – دلگوش -  شهدوست – شحنه – دگاری – سَنَت – نکبهت – رگام – جنجال – زابد – داخدا – لشکری – سنجر – شهبینک – شهسوار – شهداد – شه دُرّ – درّک - میر بینک – ملک بینک – گل بینک – سیه مار – نُهود – دادُل – ولی محمد – گنگزار – درّا – شی مراد – شهمراد – دادین – میرین – میران – گدو – چاشک – هوبیار – ویدی – میرزا – لشکرهان – پتی محمد – دادکریم – اوگان – سال محمد – گنزوک – حمّل – شاهل – سینگک – کیسر – مزار – جَلَب – جلائی – ملّوک – ملّگ – جلّاب – مُرید – میرهان – نوشر – نوشروان – لالو – گریب شاه – نورالدین – آلی – سُمائیل – اُزمائیل -  سَمال – دلمراد – گمشاد – دلشاد – چاری – هیبتان – نتّو – گنگو – پکیرداد – هُزره – هُزروشاه – پیرک – چاکر – گهرام – سلطان محمد – گواران – جاپر – صوالی – حاجی – شابان – بدیع الزمان – سرهنگ – مندوست – چراگ – مساپر – بیان در – جانی – شی مرید – زهری – زردار- نودان – پسُند – شکر – کند – کسور – میت هان – کَه دل – سَلُک – سلاحی – ریندوک – امام – سکنر – کلندر – باهوت – رئیس – کُلی هان – نبُک – نیب بکش – شیرک – شیرهان – مرادهان – پکیر – ابول – محمین – صاب هان – مولداد – خالقداد – شی کریم – کچکول – بهرو – هورنگ – کماندو – پیرداد – حکیمداد -  بهتیار – دوستل – زامران – هوتک – پوتّار- شاهین – هَت – زهرو – کودا – چهرک – جاپری – کرمبینک – رودین – کمبر – کمالدین – بوروک – جودتو – جنگل – مهلاب – شیهک – جیهان – دینار – کلیر – کهیر – شاهی – آلو – سمندل – اُکار – سرکار – دلبر – جانعلی – الادین – نکیبو – الوک – شهمرید -  شهباز – شهمیر – شادی – شه در – امنیان – پازول – دودا – جودا – یببگر – شیهک – باهد – بکشو – هارون – آخرداد – کادر داد – جمال – دادالله – جارو – بهادین – مسکان – زمان هان – یلی – صلاح – هبش – آدم – تاپوک – مهمراد – گروک – دهکان – بونو – گدو – چاوش – باران – حاکم – آزات – دازو – داروک – پیشک – سبزل – چوری – آکوب – نودبندگ – بندگ – ناگمان – باکرهان – جنگی هان – جنگو – گمانی -  جدا – دهک – دوزمحمد- جهانگیر – رابین – حاصل هان – کادین – دوکال – بنگل – جانَک – بونین و ...

قسمت سوم: اسمهائی که زنانه و مردانه بودنشان برایم نامعلوم بود.

وشنایان – جرا – دهک – ماهیکا – بَون – هورت – گل هزار – گَزَن گَمین – غمی

قسمت چهارم: اسمهائی که زنانه و مردانه اش بهم می آید.

سنجر و سنجران ملک – شاهل و ماهل – لالو و لالین و لالی – چاری و شاری – زرّی و زردار – جانی و هانی – دورین و رودین –مِهلب و مهلاب و ... .  


برچسب ها:
1 2 3 4 5
نویسنده : مدیر سایت
پنجشنبه 8 تیر 1391
فرهنگ مردم بلوچ, هنر مردم بلوچ,
صفحات سایت
پیوندهای روزانه
کد های کاربر
.:: برای مشاهده بهتر و بارگزاری کامل صفحات از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید ::.
آمار وبلاگ
» بازدید امروز : 17
» افراد آنلاین : 1
» بازدید دیروز : 121
» بازدید ماه : 16
» بازدید سال : 15210
» کل بازدیدها : 261627
» مجموع اعضا : 16
» تعداد مطالب : 243
» تعداد نظرات : 15

تمامی حقوق متعلق به وبلاگ نامهای قدیمی بلوچی ( زنانه و مردانه ) می باشد. کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع امکانپذیر می باشد. طراحی و کد نویسی توسط : مدیر سایت.